Rebliment

Categories:

Un cop s’ha realitzat el triatge previ, el material restant s’utilitza pel rebliment de l’espai degradat.