Avís Legal

Avís legal

Parc Ambiental Montmaneu S.L. manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant Parc Ambiental Montmaneu S.L. no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Titularitat De La Pàgina Web

– Domini: www.runesanoia.com
– Titular: Parc Ambiental Montmaneu S.L.
– Adreça: Carretera de Cardona, 62-64, 1r 2a (Manresa)
– Telèfon: 93 875 30 36
– Adreça electrònica:  runesanoia@emgrup.com
– NIF:  B64934979

Referències I Enllaços A Webs D’altres Organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. Parc Ambiental Montmaneu S.L. no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes.

Advertiment Sobre La Utilització De Galetes (Cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Protecció De Dades Personals

En diverses pàgines del web de Parc Ambiental Montmaneu S.L., es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Parc Ambiental Montmaneu S.L. garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

Parc Ambiental Montmaneu S.L. utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té Gestora de Runes del Bages S.L

• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada

• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada

• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica

• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

• Parc Ambiental Montmaneu S.L. denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades

• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries

• La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores