Àrids Artificials

El dipòsit de Montmaneu ofereix la possibilitat de subministrar àrids artificials de diferents granulometries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrids Artificials

El dipòsit de Montmaneu ofereix la possibilitat de subministrar àrids artificials de diferents granulometries.

TOT-Ú (Z1)

Granulometria: 0 – 20 mm / 0 – 30 mm

 

USOS: granulats per a bases subbases, anivellació de terrenys, rebliment de voreres i canalitzacions, pistes forestals i camins rurals.

BARREJA

Granulometria: 6 – 12 mm

 

USOS: formigó.

ARENA

Granulometria: 0 – 5 mm

 

USOS: jardineria, rebliment de voreres i  canalitzacions.

GRAVA

Granulometria: 20 – 40 mm

 

USOS: capes de drenatge, rebliments, trasdós de murs, bases i subbases.

GRAVA

Granulometria: 40 – 80 mm

 

USOS: capes de drenatge, rebliments, trasdós de murs, bases i subbases.

Galeria