Archives

Tria

Es realitza una tria de la runa que arriba a la instal·lació, tenint en compte aquells materials que poden ser valoritzats.