Dipòsit Controlat

Gestionem actualment el dipòsit de Montmaneu. L’activitat de rebliment d’aquest espai ens permet la seva recuperació, tornant al terreny la seva antiga morfologia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punts de gestió

Gestionem actualment el dipòsit de Montmaneu. L’activitat de rebliment d’aquest espai ens permet la seva recuperació, tornant al terreny la seva antiga morfologia. La deposició de residus de la construcció, en un vas impermeabilitzat i controlat, evita qualsevol impacte i degradació en el medi.

Dipòsit

GESTORA DE RUNES DE L’ANOIA, S.L disposa de les instal·lacions i les eines adequades per tal de realitzar eficientment aquesta gestió. Gràcies a la nostra activitat s’han recuperat o s’estan recuperant espais degradats.

Procés

 • Generació

  Es genera la runa per activitats relacionades a la construcció.

 • Transport

  La runa generada es transporta a gestors autoritzats.

 • Tria

  Es realitza una tria de la runa que arriba a la instal·lació, tenint en compte aquells materials que poden ser valoritzats.

 • Rebliment

  Un cop s’ha realitzat el triatge previ, el material restant s’utilitza pel rebliment de l’espai degradat.

 • No admès

  El material no admissible es gestiona en altres instal·lacions.